Magistrát mesta Čadca zverejnil zoznam dlžníkov aj s adresami

Novinky, Problémy

Magistrát mesta Čadca na oficiálnych stránkach mesta zverejnil menný a adresný zoznam dlžníkov, ktorí dĺžia na daniach mestu, zväčša za odpad, z dane za nehnuteľnosť, alebo daň za psa. Áno, sú tam aj prípady ľudí, čo mali psa doma asi 5 mesiacov, no pred 9 rokmi a stále im daň nabieha do slušnej čiastky. Medzi dlžníkmi je možné nájsť aj známych ľudí, aj takých o ktorých je známe, že sú v sociálnej tiesni. Dá sa očakávať, že zoznam vzbudí rozruch medzi všetkými tými, čo radi sledujú svojich susedov a najmä ich chyby. Na zozname sa objavili aj mená ľudí, ktorí nemajú finančné problémy, ale nedopatrením, či len pochybením sa na zozname ocitli.

Mesto Čadca – Mestský úrad ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnkov (ďalej len daňový poriadok) a na základe § 52 ods. 2 písm a) cit. zákona zverejňuje zoznam daňových dlžníkov.

V zozname sú uvedené mena fyzických osôb a právnických osôb, u ktorých mesto eviduje podľa stavu k 31.12.2011 daňový nedoplatok a u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla: u fyzickej osoby sumu 160 eur a u právnickej osoby sumu 1 600 eur a nezaniklo právo na ich vymáhanie.

Viac na stránkach mesta, kde si môžete zoznam stiahnuť v PDF.

Pridaj komentár