Oščadnický kaštieľ

Ešte skôr ako vôbec môže obec Oščadnica naplno začať (zástavbou a podobne), nachádza sa v jej úvode, blízko novej cesty kašteľ, ktorý je jediným kaštieľom v blízkosti Čadce. Pri vstupe do obce Oščadnica je hneď na kruhovom objazde, niekoľko desiatok metrov dlhou alejou cez park až v miernom svahu. Asi všetkým sa pri vyslovení pojmu kaštieľ vždy vybaví honosná stavba s bohatou architektúrou. Obdobie, kedy sa tento kaštieľ vybudoval bolo však už o inej architektúre a pre potreby poľovníckeho sídla, pre aké bol aj vybudovaný, stačila aj menšia stavba s chudobnejšou výstavbou.

História a fakty:
Zakladateľom kaštieľa v Oščadnici bol pruský gróf Ballestrem, ktorý tu začiatkom 20. storočia, presne v rokoch 1910 až 1913, budovu postavil na čerstvo kúpenom pozemku od predchádzajúceho majiteľa Arnolfa Poppera. V kaštieli si Ballestrem vybudoval svoje lovecké sídlo a tiež dal vybudovať lesopark najskôr na rozlohe 2 až 3 hektáre. Dal ho tiež ohradiť a venoval pozornosť aj drevinám vysadeným v parku, z ktorých je viacero výnimočných v oblasti. V období blízkom 2. svetovej vojny bolo ku kaštieľu pridružených 20 hektárov obory. Podľa písomných záznamov kaštieľ do roku Ing. Petrovský patril Ing. Petrovickému a potom Bolívijskému konzulovi, ktorý tu mal aj vlastnú obrazáreň. Škoda, že obrazárňou kaštieľ nezostal dodnes. Od kaštiela smerom k Čadci sa tiahli chmeľové sady, ktoré zásobovali pivovar v Čadci. Kaštieľ je novoslohovou budovou, dnes slúžiacou ako galéria. Za socializmu v 60.tych rokoch na dolnej časti parku vybudovali nevkusnú betónovú plochu a parkovacie miesta s trávnatými plochami pre autocampingovú turistiku.

Zrekonštruovali ho naposledy v období rokov 2006 – 2007. Najvýraznejšia rekonštrukcia na kaštieli prebehla v období 70-tych rokov minulého storočia, kedy kaštieľ prerobili tak, aby mohol slúžiť potrebám výstav a galérie. Ešte v roku 1992 sa však hlavná časť galérie presťahovala do centra, do priestorov mestského domu v Čadci smerom od kostola. Kaštieľ Oščadnica je jedným z priestorov a vlastne pobočkou Kysuckej galérie. Pred kaštieľom v spomínanom parku sa nachádza niekoľko chodníkov cez parkový areál, v ktorom sa nachádza niekoľko umeleckých diel, preliezačiek pre deti a podobne. Pre aktuálnosť otváracej doby je potrebné sa informovať na oficiálnych zdrojoch.

Osobný názor:
Bohužiaľ však ide o moderné umenie, ktoré oslovuje len vybraný druh ľudí, alebo sa spomína v osnovách školských exkurzii. Moderné umenie predsa len dnešnej mládeži a uvedomelým ľuďom dokáže povedať len málo. Modrý štvorec so žltou guľkou na plátne pre niektorých z nás nemôže vyjadrovať pocit autorovej „úzkosti a jeho emócie“ a predsa môže mať hodnotu len kvôli menu autora a „odborníci“ pred ním postoja aj hodinu a sledujú „kompozíciu farieb“ a „dokonalosti tvarov“ Z osobného názoru – kaštieľ by mohol mať lepšie využitie a mohol by byť lákavejší, ak by sa orientoval na staré umenie, obrazy aj súčasných autorov, ktorí by tvorili krásne a dôstojné diela majúce tvar a zmysel. Kaštieľ by v takom prevedení bol istotne žiadaným miestom pre uzatváranie sobášov.

Pridaj komentár