Palárikov dom

Budova, ktorá zažila svoju slávu a potom akoby za trest (nevedno vlastne aký) mala schátrať a upadnúť do zabudnutia a popola. Budova sa stala pred niekoľkými rokmi skladom pre čínsky tovar. Za primátorovania Anny Malíkovej Belousovej sa do mesta dostalo viacero čínskych obchodov, dokonca na čelnej strane hotela Lipa dlho svietila nepekná reklama čínskeho obchodu s lacným tovarom. Lenže v jednu májovú noc roku 2004 Palárikov dom zhorel do tla. Celé mesiace z neho zostávali len múry so vstupnými dverami a sutiny ktoré sa len veľmi pomaly odpratávali a stav sa menil z horšieho na menej horšie až sa napokon zastavil. Palárikov dom vyhorel podľa rôznych zdrojov skratom elektrického vedenia, ale vo verejnom názore sa všetci prikláňajú k úmyselnému požiaru. Čínsky tovar je priveľmi náchylný na vznietenie, najmä pre vyšší obsah plastov, horľavých látok a chemikálií používaných v textilnej výrobe.

To je aj dôvod, prečo sa oheň rozšíril tak mohutne a nebolo možné budovu zachrániť ani rýchlym zásahom požiarnych vozidiel. Znovuvybudovanie Palárikovho domu si bude istotne vyžadovať veľkú investíciu, avšak kedy ak nie dnes? Budova, respektíve jej ruiny sa nachádzajú priamo v centre mesta. Každý čo ide po pešej zóne má možnosť si pozrieť priamo miesto, kde Palárikov dom stál. Pozorovateľné sú zničené priestory, do ktorých sa priamo z pešej zóny možno dostať. Bývalá predajňa darčekového tovaru a foto-služba prišla o svoje výhodne položené priestory priamo na pešej zóne, dnes sú voľne prístupné deťom, bezdomovcom a rôznym indivíduám, nie len na vykonanie potreby. Zvyšok stojacej budovy teda „skrášľuje mesto“ a celá táto časť dostupná očiam vyvoláva otázky najmä u všetkých turistoch, nemiestnych ľudí, každý sa diví prečo to tak je, nikomu nejde do hlavy, ako je možné, že sa v centre mesta Čadca na očiach každého, čo prechádza najznámejšou ulicou už niekoľko dlhých rokov nachádza ruina na príliš lukratívnom mieste, z časti dostupná v ešte nerozpadnutých priestoroch komukoľvek. Lákajúca deti tvorí dodnes veľké nebezpečenstvo a kompetentní radšej zatvárajú oči.

Stav v lete 2010:
V letných mesiacoch 2010 je Palárikov dom, či skôr jeho zvyšky stále v nezmenenom stave. Dokonca sa stali miestnou atrakciou, ktorú si odfotí každý turista zo zahraničia aj z iných miest Slovenska. Husto zarastajúce trosky, sutiny a rozpadajúca sa vedľajšia poškodená budova stále skrášľujú pešiu zónu, absolútne centrum mesta najväčšej frekventovanosti peších ľudí, turistov aj miestnych. Miesto prístupné, do ktorého môže vôjsť kedykoľvek ktokoľvek, zraniť sa, alebo aj horšie… Palárikov dom, výnimočné miesto, ktorého väčšina už síce nestojí, ale stále tvorí zhnitý zub na inak zdravom chrupe. Pozrite sa aj vy, ako miesto vyzerá.
Palárikov dom Čadca - trosky
Palárikov dom Čadca - trosky
Palárikov dom Čadca - trosky
Palárikov dom Čadca - trosky
Palárikov dom Čadca - trosky

Za fotografie ďakujeme Matejovi, bez nutnosti vstupovať do objektu pripravil náhľad vnútra zvyšku budovy. Pripomíname, že využitie fotografií z týchto stránok pre akékoľvek účely bez vedomia autorov a majiteľa stránok je porušením autorského zákona.

Na zamyslenie: Len v krátkosti núka sa názor . Pôvodný Palárikov dom bol postavený z veľkej časti z verejnej zbierky na ktorú sa skladal ľud. Pomáhali na ňom miestni, a postavili si kultúrne stredisko, ktoré slúžilo mnoho rokov. Ak chce zvyšky budovy mesto predať, v skutočnosti predáva majetok ľudu, ktorý si Palárikov dom postavil z vlastných peňazí. Miesto, ktoré slúžilo a malo ešte slúžiť kultúre sa ale akoby stratilo pred očami tých, čo by to mohli zmeniť a následne aj vyhorelo. Začarovaný kruh, z ktorého nevedie žiadna hladká cesta von sa bude zrejme ešte dlho točiť. Dnes verejná zbierka takého rozsahu je až nemožná. Zostáva mestu na vlastné náklady sa konečne postarať o ruiny objektu a priniesť obyvateľom mesta to najlepšie riešenie využitia tohto lukratívneho miesta a možností. Alebo ešte horšie, predať miesto priamo súkromnej osobe, ktorá zarobí nehorázny majland uvedomujúc si svoju moc, ak je na takom mieste, na akom táto budova stála.

Pridaj komentár